ภาษาไทย

 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

                 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น    การเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครมีใครบ้าง   สถานที่เกิดเหตุคือที่ใด   มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  และผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไร  แล้วจึงเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง

 

 

นิทานเรื่องหมากับเงา

 

          หมาตัวหนึ่งขี้ขโมยโดยเชื้อชาติ

ข้ามสะพานแลลงในคงคา

          ก้อนเนื้อในน้ำนั้นดูยิ่งใหญ่

หมายจะแย่งชิ้นใหญ่จากหมาโซ

          ในน้ำแล้วเนื้อเงาก็หายไป   

คือของตัวและที่หวังตั้งจำนง   

เข้าตลาดลักเนื้อวัววิ่งถลา

เกิดแก่ตาตนเห็นเป็นเงาโต

จึงสู้ทิ้งชิ้นที่คาบด้วยยโส

ด้วยความโง่ครั้งทิ้งก้อนเนื้อลง

จมน้ำใสทั้งสองสิ่งประสงค์

ทำลายลงเพราะโลภหลงงมงาย

 

แผนภาพโครงเรื่อง ของนิทานเรื่องหมากับเงา

 

 

ตัวละครในเรื่อง

หมาตัวหนึ่ง

 

สถานที่

บนสะพานข้ามแม่น้ำ

 

 

เหตุการณ์ที่เกิด

      หมาขี้ขโมยตัวหนึ่งลักเนื้อวัวแล้ววิ่งข้ามสะพาน เห็นเงาของเนื้อในน้ำก้อนใหญ่กว่าชิ้นที่มันคาบอยู่จึงทิ้งเนื้อที่คาบไว้ในปากลงไปในน้ำ

 

 

ผลของเหตุการณ์

เนื้อชิ้นที่หมาคาบมาจมหายไปในแม่น้ำและเงาของเนื้อก็จมหายไป

 

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า….

โลภนักมักลาภหาย

ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี

 

คัดลอกจากหนังสือคู่มือสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล   อ. หัวหิน   จ. ประจวบคีรีขันธ์