เส้นทางรถไฟในประเทศไทย

 

 

 สายเหนือ

สายตะวันออก

สายใต้

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

สายแม่กลอง

 

 

 

 

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเส้นทางรถไฟให้บริการอยู่ 5 เส้นทางด้วยกันคือ

 

 

1.       สายเหนือ

2.       สายใต้

3.       สายตะวันออก

4.       สายตะวันออกเฉียงเหนือ

5.       สายแม่กลอง

 

        

          เส้นทางรถไฟเริ่มต้นจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ผ่านสถานีรถไฟสามเสน ชุมทางบางซื่อ (ทางแยกสู่สายใต้) บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต เชียงราก บางปะอิน อยุธยา และชุมทางบ้านภาชี ซึ่งเป็นสถานีทางแยกระหว่างสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

กลับด้านบน

 

            ทางรถไฟสายเหนือ

 

          เริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านสถานีท่าเรือ ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านตาคลี นครสวรรค์ ชุมแสง

บางมูลนาก ตะพานหิน พิจิตร พิษณุโลก ชุมทางบ้านดารา อุตรดิตถ์ เด่นชัย แม่เมาะ นครลำปาง ขุนตาน ลำพูน แล้วสุดปลายทางที่

สถานีเชียงใหม่ รวมระยะทางตลอดสาย 751 กิโลเมตร ลอดอุโมงค์ทั้งสิ้น 4 อุโมงค์คือ อุโมงค์ปางตูมขอบ อุโมงค์เขาพลัง อุโมงค์

ห้วยแม่ลาน และอุโมงค์ขุนตาน ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศไทยและในระหว่างเส้นทางที่สถานีชุมทางบ้านดารา

จะมีทางแยกไปสุดสายที่สถานีสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยอีกด้วย

 

 

 

 

        Click on the image for full size

สถานีรถไฟเชียงใหม่

สะพานห้วยแม่ต้า ข้ามแม่น้ำยม

Click on the image for full size

Click on the image for full size

ภายในปากอุโมงค์เขาพลึง ด้านใต้ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ชานชาลาหน้าอาคารสถานีท่าเสา จ.อุตรดิตถ์

 

กลับด้านบน

 

            ทางรถไฟสายตะวันออก

 

          มีทางแยกออกทางเส้นทางสายเหนือช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ –สถานีสามเสน บริเวณยมราช เลี้ยวผ่านไปยังสถานีมักกะสัน

คลองตัน ลาดกระบัง หัวตะเข้ จนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จากนั้นจะแยกเป็น /2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกจะมุ่งหน้าไปยังทิศ

ตะวันออก ผ่านสถานีชุมทางคลองสิบเก้า ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี สระแก้ว วัฒนานคร แล้วไปสุดทางที่สถานีอรัญประเทศ และไปเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศกัมพูชา (ระยะทางถึงสถานีอรัญประเทศประมาณ 254.5 กิโลเมตร)

 

          ส่วนเส้นทางที่สองจะมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ผ่านสถานีชลบุรี บางพระ ชุมทางศรีราชา ชุมทางเขาชีจรรย์ บางละมุง พัทยา

วัดญาณสังวราราม สวนนงนุช แล้วสุดสายที่สถานีบ้านพลูตาหลวง และท่าเรือสัตหีบ โดยที่สถานีชุมทางศรีราชานั้นมีทางแยกไปยัง

ท่าเรือแหลมฉบัง และที่สถานีชุมทางเขาชีจรรย์มีทางแยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

          ที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้า จะมีทางแยกไปทางทิศเหนือเพื่อบรรจบกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสถานี

ชุมทางแก่งคอย โดยจะผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ และช่วงระหว่างวิหารแดง – บุใหญ่ จะต้องลอดอุโมงค์พระพุทธฉาย

ความยาว 1,197 เมตร อีกด้วย

 

 

Click on the image for full size

192.jpg

สถานีวิหารเเดงมีรางหลีก 2 รางเเละรางประทาน 1 ราง

สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา

Click on the image for full size

Click on the image for full size

ขบวนรถธรรมดาที่ 283 ต้นทาง-ปลายทาง :

กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง

สถานีญาณสังวรารามเป็นสถานีที่ไม่มีรางหลีก

มีแต่รางตันอยู่รางเดียวด้านหน้าสถานี

 

 

 

กลับด้านบน

 

            ทางรถไฟสายใต้

 

          เมื่อแรกสร้าง มีจุดเริ่มต้นที่สถานีธนบุรี (บางกอกน้อย) จนถึงรัชกาลที่ 6 ได้สร้างทางแยกที่สถานีชุมทางบางซื่อเพื่อข้ามแม่น้ำ

เจ้าพระยาที่สะพานพระรามหกและไปบรรจบเส้นทางรถไฟสายใต้ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน ทางสายนี้ผ่านสถานีนครชัยศรี นครปฐม

สถานีชุมทางหนองปลาดุก บ้านโป่ง ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ไชยา ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ (สุราษฎร์ธานี)

ชุมทางทุ่งสง ชุมทางเขาชุมทอง พัทลุง ชุมทางหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา) เทพา ปัตตานี (โคกโพธิ์) ยะลา รือเสาะ ตันหยงมัส

(นราธิวาส) สุไหงปาดี สุดสายที่สุไหงโกลก (จังหวัดนราธิวาส) เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

ระยะทางจากสถานีกรุงเทพ – สถานีสุไหงโกลก เป็นระยะทาง 1,159 กิโลเมตร

 

          ที่สถานีหนองปลาดุก มีเส้นทางแยกอยู่ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกจะมุ่งขึ้นเหนือผ่านสถานีศรีสำราญและสุดสายที่สถานีสุพรรณบุรีในเส้นทางที่สอง จะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกผ่านสถานีกาญจนบุรี สถานีแควใหญ่ วังโพ และสุดสายที่สถานีน้ำตก

  

          ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ส่วนที่สถานีทุ่งสง มีเส้นทางแยก

ผ่านสถานีห้วยยอด ตรัง ไปสุดสายที่กันตัง

 

          ที่สถานีชุมทางเขาชุมทอง มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่นครศรีธรรมราช และที่สถานีชุมทางหาดใหญ่มีเส้นทางแยกไปสุดสาย

ที่สถานีปาดังเบซาร์และเชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย ผ่านสถานีบัตเตอร์เวิร์ธ (ปีนัง) อิโปร์ กาวัง กรุงกัวลาลัมเปอร์

ไปสุดสายที่ประเทศสิงคโปร์ ระยะทางจากกรุงเทพ –ปาดังเบซาร์ ประมาณ 974 กิโลเมตร

 

 

สถานีรถไฟหัวหิน อาคารที่เห็น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2469 โดย

พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชร์อัครโยธิน เมื่อครั้ง

ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการรถไฟ แห่งกรุงสยาม

รถไฟวิ่งเข้าสถานีสุราษฎร์

Close this window

สถานีชุมทางทุ่งสง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานีรถไฟกันตัง คือสถานีสุดท้ายของทะเลอันดามัน

 

กลับด้านบน

 

            ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

 

           แยกจากเส้นทางสายเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีสระบุรี ชุมทางแก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง นครราชสีมา ชุมทางถนนจิระ บุรีรัมย์ ลำชี สุรินทร์ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ แล้วไปสิ้นสุดที่อุบลราชธานีระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร

 

         ที่สถานีชุมทางแก่งคอย จะมีทางแยกผ่านสถานีแก่งเสือเต้น เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ลำนารายณ์ จัตุรัส (จังหวัดชัยภูมิ) แล้วไปบรรจบกับเส้นทางจากนครราชสีมา ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่         

 

          ที่สถานีชุมทางถนนจิระ มีทางแยกจากเส้นทางสายอุบลราชธานี ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านสถานีโคกสูง บัวใหญ่ เมืองพล บ้านไผ่ ขอนแก่น น้ำพอง กุมภวาปี อุดรธานีแล้วไปสุดสายที่สถานีหนองคาย นอกจากนั้นยังมีการขยายเส้นทางรถไฟไปบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เพื่อรอเชื่อมต่อกับทางรถไฟจากประเทศลาวไปยังนครเวียงจันทน์อีกด้วย ระยะทางจากกรุงเทพ – หนองคาย ประมาณ 624 กิโลเมตร

 

 

รถไฟผ่านอุโมงค์พระพุทธฉาย  เส้นทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-แก่งคอย

สถานีชุมทางแก่งคอย จ.สระบุรีตัวอาคารคลาสสิก(รูปทรงแบบคณะราฐ)

Click on the image for full size

สะพานเหล็กข้ามลำห้วยพระชีเส้นแบ่งเขตแดน

ระหว่างเมืองโคราชกับเมืองสุรินทร์

ขบวนรถไฟปฐมฤกษ์ที่จุดเริ่มต้นเส้นทางสาย

ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่

          

กลับด้านบน 

 

 

 

            ทางรถไฟสายแม่กลอง

 

          เส้นทางรถไฟสายนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพ ตัวเส้นทางจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดยเส้นแรกจะเริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ ถึงธนบุรี ไปสุดทางที่สถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 31 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางอีกช่วงหนึ่ง จะเริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม

จังหวัดสมุทรสาคร ไปสุดปลายทางที่สถานีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 33  กิโลเมตร

 

 

สถานีรถไฟแม่กลอง  อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ปัจจุบัน

ภาพสถานีรถไฟแม่กลองในอดีต

Click on the image for full size

Click on the image for full size

สถานีบ้านแหลม ในเส้นทางสายบ้านแหลม – แม่กลอง

ตั้งอยู่ในตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ถนนพระราม 2 หรือ ถนนสายธนบุรี - ปากท่อ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญ

ที่ทำให้ทางรถไฟสายแม่กลอง ค่อยๆ เสื่อมความนิยม ไปตามกาลเวลา

Click on the image for full size

ไฮไลต์สำคัญของทางรถไฟสายนี้ ซึ่งก็คือ "ตลาดร่มหุบ

ผ่านตัวชุมชนใหญ่ของท่าฉลอมออกมาได้

รถไฟก็เริ่มแล่นเข้าสู่พื้นที่ของป่าโกงกาง ต้นแสม และนาเกลือ

 

กลับด้านบน

---

แหล่งอ้างอิง  :

 - http://www.rotfaithai.com/

 -  http://muukatha.blog.so-net.ne.jp/2008-05-27

 -  http://www.siamnava.com/fff/index.php?topic=205.0

 -  http://www.oknation.net/blog/chai/2007/05/10/entry-2

 -  http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=50717

 -  http://www.oknation.net/blog/surin-samosorn/2009/02/20/entry-1/comment

 -  http://www.pochnews.com/UserFiles/sugosol/myfolder/Trian%20Station.jpg

 -  http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=23071&name=content1&area=3

 -  http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1931&start=30

 -  http://www.yimsiam.com/club/board/topicRead.asp?wbID=fanrotfaithai&id=000709&page=1&order=desc

 -  http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2367&postdays=0&postorder=asc&start=48

 -  http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2745&postdays=0&postorder=asc&start=20

-  http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=811&start=60&postdays=0&postorder=asc&highli

  ght=%CB%D2%B4%E3%CB%AD%E8

---

By wimon

pamaiuthid@yahoo.com