สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Federal Republic of Germany

 

 

 

      

 

ที่ตั้ง :  ตอนกลางของทวีปยุโรป ทิศเหนือจรดเดนมาร์ก ทิศใต้จรดสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย
ทิศตะวันออกจรดสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์ ทิศตะวันตกจรดเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เบลเยี่ยม
ลักเซมเบิร์ก และฝรั่งเศส

 

พื้นที่   :  357,023 ตารางกิโลเมตร

 

เมืองหลวง :  กรุงเบอร์ลิน (ย้ายจากกรุงบอนน์เมื่อปี 2533)

 

ประชากร  :  82.4 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 8.9

 

ภูมิอากาศ  :  ภูมิอากาศในเยอรมนีมีหลายแบบ โดยบริเวณชายฝั่งจะมีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อนและหนาวเย็นปานกลางในฤดูหนาว ในขณะที่บริเวณภาคพื้นทวีปมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและหนาวเย็นในฤดูหนาว

 

ภาษาราชการ  เยอรมัน

 

ศาสนา  :  นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ร้อยละ 34 นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 34 อิสลาม ร้อยละ 3.7 และนับถือศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนา ร้อยละ 28.3

 

หน่วยเงินตรา   :  ยูโร (Euro) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 44.45บาท ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2550

 

วันชาติ   :  3 ตุลาคม (วันรวมประเทศ) รวมประเทศเมื่อปี 2533

 

---

           <กลับหน้าหลัก>                                                                           <กลับด้านบน>

ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ