การทำขนมไทย

ประวัติความเป็นมา

ความหมายของคำ

ขนมไทยในเทศกาลต่างๆ

ประเภทของขนมไทย

วัตถุดิบ

เทคนิคการทำขนม

สีจากธรรมชาติ

การทำขนมไทย

...................ผู้จัดทำ

กล้วยไข่เชื่อม

กล้วยบวดชี

กลีบลำดวน

ขนมกล้วย

ขนมชั้น

ขนมด้วง

ขนมตาล

ขนมถ้วยฟู

ขนมน้ำดอกไม้

 

 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ที่มา : http://pirun.ku.ac.th