ประเทศเติร์กเมนิสถาน

 

 

เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน

 

Türkmenistan Jumhuriyäti
ตูร์คเมนิสตาน ชุมฮูรีแยตี

สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน

ธงชาติเติร์กเมนิสถาน

ตราแผ่นดินของเติร์กเมนิสถาน

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

เพลงชาติ: Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni
(เอกราช, ความเป็นกลาง, เพลงประจำรัฐเติร์กเมนิสถาน)

ที่ตั้งของเติร์กเมนิสถาน

เมืองหลวง
(และเมืองใหญ่สุด)

อาชกาบัต
37°58
N 58°20E

ภาษาราชการ

ภาษาเติร์กเมน

รัฐบาล

สาธารณรัฐนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์

 -

ประธานาธิบดี1

กูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮัมเมดอฟ (รักษาการ)

ได้รับเอกราช

 

ประกาศเอกราช
เป็นที่ยอมรับ
อดีต

จากสหภาพโซเวียต
27 ตุลาคม พ.ศ. 2534
8 ธันวาคม พ.ศ. 2534
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน 

เนื้อที่

 - 

ทั้งหมด

488,100 กม.² (ลำดับที่ 52)

 - 

พื้นน้ำ (%)

4.9%

ประชากร

 - 

2549 ประมาณ

5,042,920 (อันดับที่ 1122)

 - 

ความหนาแน่น

10/กม.² (อันดับที่ 173)

GDP (PPP)

2548 ประมาณ

 - 

รวม

29.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 94)

 - 

ต่อประชากร

5,900 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 92)

HDI (2546)

0.738 (กลาง) (อันดับที่ 97)

สกุลเงิน

มานัต (TMM)

เขตเวลา

(UTC+5)

 - 

ฤดูร้อน (DST)

 (UTC+6)

รหัสอินเทอร์เน็ต

.tm

รหัสโทรศัพท์

+993

1.) นายนียาซอฟดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
2.) อันดับที่ (rank) เป็นข้อมูลปี 2548

 

การแบ่งเขตการปกครอง

 

ประเทศเติร์กเมนิสถานแบ่งออกเป็น 5 จังหวัด (provinces - welayatlar) กับ 1 นครอิสระ (independent city) ได้แก่

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/TurkmenistanNumbered.png/250px-TurkmenistanNumbered.png

 

 

เขตการปกครอง

รหัสภูมิศาสตร์

เมืองหลวง

เนื้อที่ (ตร.กม.)

จำนวนประชากร (2538)

หมายเลข

กรุงอาชกาบัต (Ashgabat)

604,000

จังหวัดอะฮัล (Ahal)

TM-A

อาชกาบัต (Ashgabat)

95,000

722,800

1

จังหวัดบัลคัน (Balkan)

TM-B

บัลคานาบัต (Balkanabat)

138,000

424,700

2

จังหวัดดัชโฮวุซ (Dashhowuz)

TM-D

ดาโชกุซ (Daşoguz)

74,000

1,059,800

3

จังหวัดเลบัป (Lebap)

TM-L

เติร์กเมนาบัต (Turkmenabat)

94,000 

1,034,700

4

จังหวัดมารืย (Mary)

TM-M

มารืย (Mary)

87,000

1,146,800

5

 

เศรษฐกิจ

 

เกษตรกรรม พืชที่สำคัญได้แก่ ฝ้ายและธัญพืช สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปศุสัตว์ ได้แก่ แพะ โค และสัตว์ปีก

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจหลักของเติร์กเมนิสถานอยู่บนพื้นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ สิ่งทอและอาหาร

 

ศาสนา

 

ชาวเติร์กเมนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 85% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาบาไฮ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ และไสยศาสตร์ 5%