ประเทศมองโกเลีย

 

มองโกเลีย (Mongolia) หรือชื่อทางการ สาธารณรัฐมองโกเลีย (Republic of Mongolia) (ภาษามองโกเลีย: Монгол Улс) เป็นประเทศในทวีปเอเชีย ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

 

มองโกเลียมีประชากรเพียง 2 ล้านกว่าคน แตมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกลเยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อนละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

 

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1924) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้กับตน

 

Монгол Улс
Mongol Uls
มองโกล อุลส์

มองโกเลีย

ธงชาติมองโกเลีย

ตราแผ่นดินของมองโกเลีย

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

คำขวัญДаяр Монгол (Dayar Mongol)

เพลงชาติBügd Nairamdakh Mongol

ที่ตั้งของมองโกเลีย

เมืองหลวง
(และเมืองใหญ่สุด)

อูลานบาตอร์  47°55’N 106°53’E

ภาษาราชการ

ภาษามองโกเลีย

รัฐบาล

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

 - 

ประธานาธิบดี

นัมบารุน เองค์บายาร์

 - 

นายกรัฐมนตรี

มีเยกอมโบ เองค์บอลด์

เอกราช

จาก จีน 

 

ประกาศ


1 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 

เนื้อที่

 - 

ทั้งหมด

1,564,116 กม.² (ลำดับที่ 19)

 - 

พื้นน้ำ (%)

0.6

ประชากร

 - 

ก.ค. 2549 ประมาณ

2,832,224 (อันดับที่ 139)

 - 

2543 สำรวจ

2,650,952 

 - 

ความหนาแน่น

1.8/กม.² (อันดับที่ 227)

GDP (PPP)

2005 ประมาณ

 - 

รวม

6.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 153)

 - 

ต่อประชากร

2,175 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 137)

HDI (2546)

0.679 (กลาง) (อันดับที่ 114)

สกุลเงิน

ทูกรุก (MNT)

เขตเวลา

(UTC+7)

 - 

ฤดูร้อน (DST)

 (UTC+8)

รหัสอินเทอร์เน็ต

.mn

รหัสโทรศัพท์

+976

 

การแบ่งเขตการปกครอง

มองโกเลียแบ่งเขตออกเป็น 21 จังหวัด ซึ่งชาวมองโกลเรียกว่า aymag: ไอมัก (ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า prefecture) แต่เดิม มองโกเลียเป็นมณฑลของจีน จึงมีการแบ่งมองโกเลียเป็นเขตย่อยลงไปอีก แล้วยังคงเป็นเช่นนี้หลังจากที่มองโกเลียเป็นเอกราช

•               โกวิซึมเบอร์ (Govĭsümber)

•               โกวิ-อัลไต (Govĭ-Altay)

•               ซาฟฮัน (Zavhan)

•               ซือบาตาร์ (Sühbaatar)

•               เซเลงเก (Selenge)

•               ดอร์นอด (Dornod)

•               ดอร์โนโกวิ (Dornogovĭ)

•               ดาร์ฮาน-อูล (Darhan-Uul)

•               ดุนด์โกวิ (Dundgovĭ)

•               เติฟ (Töv)

•               บายัน-เอิลกี (Bayan-Ölgiy)

•               บายันฮองกอร์ (Bayanhongor)

•               บุลกัน (Bulgan)

•               ออร์ฮอน (Orhon)

•               อาร์ฮังไก (Arhangay)

•               อุฟส์ (Uvs)

•               เทศบาลนครอูลานบาตอร์(Ulaanbaatar municipality)

•               เออเวอร์ฮังไก (Övörhangay)

•               เอิมเนอโกวิ (Ömnögovĭ)

•               ฮอฟด์ (Hovd)

•               เฮ็นตี (Hentiy)

•               เฮิฟสเกิล (Hövsgöl)

 

ภูมิศาสตร์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทะเลทราย ในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมาก ในฤดูหนาวอากาศหนาวมากและมีหิมะตก

 

ประชากร

เป็นชาวมองโกล 90 % ชาวคาซัค 4 % ชาวรัสเซีย 2 % ชาวจีน 2 % อื่นๆ 2 %

 

วัฒนธรรม

ชาวมองโกลจะอาศัยอยู่สิ่งที่เรียกว่า "เกอร์" ที่สามารถรื้อถอนได้ง่าย และชาวมองโกลส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อน ในปีหนึ่งชาวมองโกลจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆถึง 20 ครั้ง

 

ศาสนา

ศาสนาพุทธนิกายลามะ