ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดเลย

กลับหน้าหลัก

 

เลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

 

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว และอำเภอเอราวัณ

 

 

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

 

 

ตราประจำจังหวัด

 

รูปพระธาตุศรีสสองรัก หมายถึง เป็นอนุสาวรีย์การปักปันเขตเแดนระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุตกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

 

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สนสามใบ

 

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

รองเท้านารีเหลืองเลย

 

 

สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (ชื่อเดิมคืออุทยานแห่งชาตินาแห้ว)  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  อุทยานแห่งชาติภูเรือ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

 

 

---

 

**กลับด้านบน**