หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

อู่ตะเภา

ภูเก็ต

PG281

บางกอกแอร์

ATR72-500

12.40

14.10

ทุกวัน

ภูเก็ต

อู่ตะเภา

PG282

บางกอกแอร์

ATR72-500

14.45

16.20

ทุกวัน

อู่ตะเภา

สมุย

PG292

บางกอกแอร์

ATR72-500

10.50

11.55

ทุกวัน

สมุย

อู่ตะเภา

PG293

บางกอกแอร์

ATR72-500

9.15

10.20

ทุกวัน

อู่ตะเภา

สมุย

TG194

บางกอกแอร์

ATR72-500

16.50

17.55

ทุกวัน

สมุย

อู่ตะเภา

TG195

บางกอกแอร์

ATR72-500

11.05

12.10

ทุกวัน

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

สายการบิน

จุดหมายปลายทาง

บางกอกแอร์เวย์ (PG)

เกาะสมุย, ภูเก็ต

 

สายการบินระหว่างประเทศ

สายการบิน

จุดหมายปลายทาง

พีเอ็มทีแอร์ (U4)

เสียมราฐ

โคเรียนแอร์ (KE)

โซล

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/utapao.htm   

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม