หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

อุดรธานี

DD9200

นกแอร์

737-400

6.00

7.05

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

DD9201

นกแอร์

737-400

7.35

8.35

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุดรธานี

DD9208

นกแอร์

737-400

9.20

10.25

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

DD9209

นกแอร์

737-400

10.50

11.50

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุดรธานี

DD9211

นกแอร์

737-400

12.20

13.25

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

DD9212

นกแอร์

737-400

13.50

14.50

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุดรธานี

DD9216

นกแอร์

737-400

17.40

18.45

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

DD9217

นกแอร์

737-400

19.10

20.10

ทุกวัน

เชียงใหม่

อุดรธานี

DD8624

นกแอร์

ATR72-200

12.00

13.25

พ ศ อา

อุดรธานี

เชียงใหม่

DD8625

นกแอร์

ATR72-200

19.10

20.35

พ ศ อา

อุดรธานี

เลย

DD9714

นกแอร์

ATR72-200

13.45

14.20

พ ศ อา

เลย

อุดรธานี

DD9715

นกแอร์

ATR72-200

18.15

18.50

พ ศ อา

กรุงเทพ

อุดรธานี

FD3364

แอร์เอเซีย

737-300

16.15

17.15

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

FD3365

แอร์เอเซีย

737-300

17.40

18.40

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุดรธานี

TG008

การบินไทย

737-400

6.30

7.35

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

TG009

การบินไทย

737-400

8.20

9.20

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุดรธานี

TG010

การบินไทย

737-400

12.10

13.15

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

TG011

การบินไทย

737-400

13.55

14.55

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุดรธานี

TG018

การบินไทย

300-600

18.30

19.35

ทุกวัน

อุดรธานี

กรุงเทพ

TG019

การบินไทย

300-600

20.20

21.20

ทุกวัน

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

 

สายการบินระหว่างประเทศ

 

 

 

สายการบินในอดีต

 

 

จุดหมายปลายทางในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/udonthani.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม