หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

สุราษฏร์ธานี

TG253

การบินไทย

737-400

10.20

11.35

ทุกวัน

สุราษฏร์ธานี

กรุงเทพ

TG254

การบินไทย

737-400

12.10

13.20

ทุกวัน

กรุงเทพ

สุราษฏร์ธานี

TG277

การบินไทย

737-400

17.15

18.30

ทุกวัน

สุราษฏร์ธานี

กรุงเทพ

TG278

การบินไทย

737-400

19.15

20.25

ทุกวัน

กรุงเทพ

สุราษฏร์ธานี

OX291

วัน ทู โก

MD-82

13.40

14.50

ทุกวัน

สุราษฏร์ธานี

กรุงเทพ

OX292

วัน ทู โก

MD-82

15.25

16.35

ทุกวัน

กรุงเทพ

สุราษฏร์ธานี

FD3183

แอร์เอเซีย

737-300

10.50

12.05

ทุกวัน

สุราษฏร์ธานี

กรุงเทพ

FD3182

แอร์เอเซีย

737-300

12.30

13.40

ทุกวัน

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/suratthani.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม