หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

อุบลราชธานี

TG020

การบินไทย

737-400

6.15

7.20

ทุกวัน

อุบลราชธานี

กรุงเทพ

TG021

การบินไทย

737-400

8.00

9.05

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุบลราชธานี

TG022

การบินไทย

737-400

14.30

15.35

ทุกวัน

อุบลราชธานี

กรุงเทพ

TG023

การบินไทย

737-400

16.15

17.20

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุบลราชธานี

TG030

การบินไทย

737-400

19.40

20.45

ทุกวัน

อุบลราชธานี

กรุงเทพ

TG031

การบินไทย

737-400

21.25

22.30

ทุกวัน

กรุงเทพ

อุบลราชธานี

FD3320

แอร์เอเซีย

737-300

14.05

15.10

ทุกวัน

อุบลราชธานี

กรุงเทพ

FD3321

แอร์เอเซีย

737-300

15.35

16.30

ทุกวัน

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/ubonratchathani.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม