หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

ดอนเมือง

ตรัง

DD7400

นกแอร์

737-400

8.30

9.50

ทุกวัน

ตรัง

ดอนเมือง

DD7401

นกแอร์

737-400

10.20

11.45

ทุกวัน

ดอนเมือง

ตรัง

DD7410

นกแอร์

737-400

15.45

17.05

5 7

ตรัง

ดอนเมือง

DD7411

นกแอร์

737-400

17.30

18.55

5 7

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

  •  นกแอร์

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/trang.htm   

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม