หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

ร้อยเอ็ด

9Q820

พีบีแอร์

ERJ-145

6.00

7.00

จ พ ศ

ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ

9Q821

พีบีแอร์

ERJ-145

7.35

8.35

จ พ ศ

กรุงเทพ

ร้อยเอ็ด

9Q824

พีบีแอร์

ERJ-145

12.40

13.40

อา

ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ

9Q825

พีบีแอร์

ERJ-145

14.15

15.15

อา

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/rotet.htm     

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม