หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

ดอนเมือง

นครศรีธรรมราช

DD7804

นกแอร์

737-400

6.00

7.05

ทุกวัน

นครศรีธรรมราช

ดอนเมือง

DD7804

นกแอร์

737-400

7.35

8.45

ทุกวัน

ดอนเมือง

นครศรีธรรมราช

DD7808

นกแอร์

737-400

12.50

13.55

ทุกวัน

นครศรีธรรมราช

ดอนเมือง

DD7809

นกแอร์

737-400

14.25

15.35

ทุกวัน

ดอนเมือง

นครศรีธรรมราช

DD7810

นกแอร์

737-400

16.00

17.05

ทุกวัน

นครศรีธรรมราช

ดอนเมือง

DD7811

นกแอร์

737-400

17.35

18.45

ทุกวัน

ดอนเมือง

นครศรีธรรมราช

OG8501

วันทูโก

MD-82

15.40

16.45

ทุกวัน

นครศรีธรรมราช

ดอนเมือง

OG8502

วันทูโก

MD-82

17.15

18.20

ทุกวัน

ดอนเมือง

นครศรีธรรมราช

DD7814

นกแอร์

737-400

19.50

20.55

ทุกวัน

นครศรีธรรมราช

ดอนเมือง

DD7815

นกแอร์

737-400

21.25

22.35

ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

  • นกแอร์ - (กรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง)
  • ไทยแอร์เอเชีย - (กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ)
  • การบินไทย -(กรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง) (กำลังดำเนินการ เพื่อเปิดบริการแทนสายการบินวันทูโก)

 

สายการบินที่เคยทำการบิน

 

  • การบินไทย - (กรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง)
  • พีบีแอร์ - (กรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง)
  • วัน-ทู-โก แอร์ไลน์ - (กรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง)(หยุดให้บริการชั่วคราว)

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/nakhonsithammarat.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม