หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

น่าน

9Q842

พีบีแอร์

ERJ-145

9.40

11.00

จ พ ศ

น่าน

กรุงเทพ

9Q843

พีบีแอร์

ERJ-145

11.35

12.55

จ พ ศ

กรุงเทพ

น่าน

9Q844

พีบีแอร์

ERJ-145

12.10

13.30

อา

น่าน

กรุงเทพ

9Q845

พีบีแอร์

ERJ-145

14.05

15.25

อา

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

  • พีบีแอร์ - (กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ)

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

   

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/nan.htm

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม