หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

นครพนม

9Q870

พีบีแอร์

ERJ-145

6.00

7.15

จ พ ศ

นครพนม

กรุงเทพ

9Q871

พีบีแอร์

ERJ-145

7.50

9.05

จ พ ศ

กรุงเทพ

นครพนม

9Q876

พีบีแอร์

ERJ-145

16.40

17.55

พฤ

นครพนม

กรุงเทพ

9Q877

พีบีแอร์

ERJ-145

18.30

19.45

พฤ

กรุงเทพ

นครพนม

9Q878

พีบีแอร์

ERJ-145

19.30

20.45

อ ศ ส อา

นครพนม

กรุงเทพ

9Q879

พีบีแอร์

ERJ-145

21.20

22.35

อ ศ ส อา

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

 

  • พีบีแอร์

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/nakhonphanom.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม