หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

ดอนเมือง

ขอนแก่น

TG1040

การบินไทย

737-400

6.15

7.10

ทุกวัน

ขอนแก่น

ดอนเมือง

TG1041

การบินไทย

737-400

7.50

8.45

ทุกวัน

ดอนเมือง

ขอนแก่น

TG1044

การบินไทย

300-600

11.50

12.45

ทุกวัน

ขอนแก่น

ดอนเมือง

TG1045

การบินไทย

300-600

13.30

14.25

ทุกวัน

ดอนเมือง

ขอนแก่น

TG1046

การบินไทย

300-600

19.30

20.25

ทุกวัน

ขอนแก่น

ดอนเมือง

TG1047

การบินไทย

300-600

21.10

22.05

ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

·        การบินไทย 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/khonkaen.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม