หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

ดอนเมือง

กระบี่

TG1245

การบินไทย

300-600

15.15

16.35

ทุกวัน

กระบี่

ดอนเมือง

TG1246

การบินไทย

300-600

17.20

18.40

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

TG249

การบินไทย

300-600

8.00

9.20

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

TG250

การบินไทย

300-600

10.10

11.30

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

TG259

การบินไทย

734 / 300-600

15.00

16.20

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

TG256

การบินไทย

734 / 300-600

17.05

18.25

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

TG279

การบินไทย

734 / 300-600

18.55

20.15

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

TG280

การบินไทย

734 / 300-600

21.05

22.25

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

DD7910

นกแอร์

737-400

10.00

11.15

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

DD7911

นกแอร์

737-400

11.45

13.05

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

DD7920

นกแอร์

737-400

16.10

17.25

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

DD7921

นกแอร์

737-400

17.55

19.15

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

FD3163

แอร์เอเซีย

737-300

10.40

12.00

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

FD3162

แอร์เอเซีย

737-300

12.25

13.45

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

FD3167

แอร์เอเซีย

737-300

13.20

14.40

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

FD3166

แอร์เอเซีย

737-300

15.05

16.25

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

FD3165

แอร์เอเซีย

737-300

17.05

18.25

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

FD3164

แอร์เอเซีย

737-300

18.50

20.10

ทุกวัน

กรุงเทพ

กระบี่

PG261

วัน ทู โก

320-200

12.30

13.50

ทุกวัน

กระบี่

กรุงเทพ

PG262

วัน ทู โก

320-200

14.40

16.00

ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

  • การบินไทย
  • ไทยแอร์เอเชีย
  • นกแอร์
  • ไทยแอร์เอเชีย

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/krabi.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม