หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง


 

 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

TG190

การบินไทย

ATR72-200

10.15

10.45

ทุกวัน

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

TG191

การบินไทย

ATR72-200

11.05

11.40

ทุกวัน

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

TG194

การบินไทย

ATR72-200

14.10

14.45

ทุกวัน

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

TG195

การบินไทย

ATR72-200

15.05

15.40

ทุกวัน

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

TG196

การบินไทย

ATR72-200

16.10

16.45

ทุกวัน

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

TG197

การบินไทย

ATR72-200

17.05

17.40

ทุกวัน

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

D8202

นกแอร์

ATR72-200

11.30

12.05

ทุกวัน

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

D8203

นกแอร์

ATR72-200

12.35

13.10

ทุกวัน

กรุงเทพ

แม่ฮ่องสอน

9Q834

พีบีแอร์

ERJ-145

12.40

14.30

อ ส

แม่ฮ่องสอน

กรุงเทพ

9Q835

พีบีแอร์

ERJ-145

14.45

116.15

อ ส

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

5E921

เอสจีเอ

ATR72-200

12.50

13.30

จ อ พ พฤ

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

5E922

เอสจีเอ

ATR72-200

13.45

14.25

จ อ พ พฤ

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/maehongson.htm

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม