หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

ดอนเมือง

เชียงราย

TG1140

การบินไทย

AB6

18.00

19.20

ทุกวัน

เชียงราย

ดอนเมือง

TG1133

การบินไทย

AB6

10.20

11.40

ทุกวัน

สุวรรณภูมิ

เชียงราย

TG132

การบินไทย

AB6

8.15

9.35

ทุกวัน

เชียงราย

สุวรรณภูมิ

TG131

การบินไทย

AB6

16.00

17.15

ทุกวัน

สุวรรณภูมิ

เชียงราย

TG130

การบินไทย

AB6

13.50

15.10

ทุกวัน

เชียงราย

สุวรรณภูมิ

TG141

การบินไทย

AB6

20.05

21.20

ทุกวัน

สุวรรณภูมิ

เชียงราย

FD3250

แอร์เอเซีย

737-300

6.35

7.55

ทุกวัน

เชียงราย

สุวรรณภูมิ

FD3251

แอร์เอเซีย

737-300

8.20

9.40

ทุกวัน

สุวรรณภูมิ

เชียงราย

FD3254

แอร์เอเซีย

737-300

11.40

13.00

ทุกวัน

เชียงราย

สุวรรณภูมิ

FD3255

แอร์เอเซีย

737-300

13.25

14.40

ทุกวัน

สุวรรณภูมิ

เชียงราย

FD3256

แอร์เอเซีย

737-300

19.45

21.05

ทุกวัน

เชียงราย

สุวรรณภูมิ

FD3257

แอร์เอเซีย

737-300

21.30

22.50

ทุกวัน

สุวรรณภูมิ

เชียงราย

FD3252

แอร์เอเซีย

737-300

14.15

15.35

2 4 6

เชียงราย

สุวรรณภูมิ

FD3253

แอร์เอเซีย

737-300

16.05

17.25

2 4 6

ดอนเมือง

เชียงราย

OX8604

วัน ทู โก

MD82

17.00

18.20

ทุกวัน

เชียงราย

ดอนเมือง

OX8605

วัน ทู โก

MD82

1845

20.00

ทุกวัน

ดอนเมือง

เชียงราย

DD8714

นกแอร์

737-400

9.20

10.35

ทุกวัน

เชียงราย

ดอนเมือง

DD8715

นกแอร์

737-400

11.05

12.20

ทุกวัน

ดอนเมือง

เชียงราย

DD8716

นกแอร์

737-400

13.10

14.25

ทุกวัน

เชียงราย

ดอนเมือง

DD8717

นกแอร์

737-400

14.55

16.10

ทุกวัน

ดอนเมือง

เชียงราย

DD8722

นกแอร์

737-400

18.10

19.25

ทุกวัน

เชียงราย

ดอนเมือง

DD8723

นกแอร์

737-400

19.55

21.10

ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

   

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/chiangrai.htm

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม