หน้าหลัก

ประวัติการบิน

สนามบินหลัก

สนามบินรอง 

ตารางการบิน

 

ต้นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

แบบเครื่องบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ทำการบิน

กรุงเทพ

บุรีรัมย์

9Q896

พีบีแอร์

ERJ-145

15.50

16.50

พ ศ อา

บุรีรัมย์

กรุงเทพ

9Q897

พีบีแอร์

ERJ-145

17.25

18.25

พ ศ อา

 

 

 

 

 

สายการบินที่ทำการบิน

 

สายการบินในประเทศ

 

  • พีบีแอร์ - (กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ)

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

   

http://www.thaitransport-photo.net/airportmap/burirum.htm    

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

ติดต่อสอบถาม