หมู่โลหิตกับการเลือกคู่ครอง

 

เลือดกรุ๊ป  A

นิสัยของคนเลือดกรุ๊ป  A   เชื่อมั่นในตัวเอง  ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นที่โต้แย้งหรือขัดกับ

ผู้อื่น  รักสวยรักงาม  รักใครรักจริง  หากรักเปลี่ยนเป็นช้ำจะสลัดทิ้งได้ด้วยความเข้มแข็ง

คู่รักจากหมู่โลหิตของคนเลือดกรุ๊ป  A

 

ชาย

หญิง

ผลลัพธ์

A

A

จะเป็นคู่ครองตัวอย่าง  มีความสุข

A

B

ได้แฟนจอมหยิ่ง เป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มเอ

A

O

ได้แม่ศรีเรือนแล้ว  ชีวิตแต่งงานมีความสุขยิ่ง

A

AB

ถ้ารักกันจริง จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของกันและกันได้

B

A

จะทุกข์จะสุขอยู่ที่ใจของตน  พูดง่ายๆต้องทำใจ

O

A

ถ้ารักกันต้องมีความจริงใจ  ไม่ปิดบัง มีอะไรต้องพูดกัน

AB

A

เป็นคู่ที่เหมาะสม ชายมองการณ์ไกล หญิงเป็นแม่บ้านที่ดี

 

เลือดกรุ๊ป  B

นิสัยของคนเลือดกรุ๊ป  ร่าเริง  รักอิสระ สังคมเก่ง  มีประสิทธิภาพ  เป็นคนเด็ดเดี่ยว  ใจกว้างและกล้าแสดงความคิดเห็น  จริงจังกับความรัก

คู่รักจากหมู่โลหิตของคนเลือดกรุ๊ป  B

 

ชาย

หญิง

ผลลัพธ์

B

A

จะทุกข์จะสุขอยู่ที่ใจของตน  พูดง่ายๆต้องทำใจ

B

B

ในใจของทั้งสองจะมีแต่เรา มีความรักที่มีความสุข

B

AB

หนุ่มจะต้องจีบสาวในระยะแรก  แต่เมื่อตกลงปลงใจได้แล้ว  สาวจะคล้อยตามทุกอย่าง

B

O

เป็นคู่ที่เห็นความดีของกันและกัน  ความรักสดชื่นมั่นคง

A

B

ได้แฟนจอมหยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มเอ

AB

B

เมื่อรักหอมหวานยิ่ง  เมื่อแต่งงานมักจะมีปัญหาตามมา

O

B

คู่นี้ท่าทางจะดีเพราะมองโลกในแง่ดี  หญิงจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้หนุ่มโอ

 

เลือดกรุ๊ป  O

 

นิสัยของคนเลือดกรุ๊ป  O     สุขุมรอบคอบ  ตัดสินใจด้วยเหตุผล  ถือคติ  “สิบปากว่าไม่เท่า

ตาเห็น”  มีความโอบอ้อมอารีรักเพื่อนพ้อง  เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี  เป็นที่โปรดปรานของเจ้านาย

คู่รักจากหมู่โลหิตของคนเลือดกรุ๊ป  O

 

ชาย

หญิง

ผลลัพธ์

O

A

ถ้ารักกันต้องมีความจริงใจ  ไม่ปิดบังมีอะไรต้องพูดกัน

O

B

คู่นี้ท่าทางจะดี เพราะมองโลกในแง่ดี หญิงจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้หนุ่มโอ

O

O

มักจะเป็นคู่ที่ขัดแย้งกัน ชายควรทำใจกว้าง หญิงควรลดความงอน

O

AB

ถ้าอยากให้ชีวิตรักมีความสุข ควรปรับอารมณ์ให้เย็นลง

A

O

ได้แม่ศรีเรือนแล้ว  ชีวิตแต่งงานมีความสุขยิ่ง

B

O

เป็นคู่ที่เห็นความดีของกันและกัน  ความรักสดชื่นมั่นคง

AB

O

ชีวิตสมรสประสบความสำเร็จแน่ แต่หญิงต้องเข้มแข็ง

ลือดกรุ๊ป  AB

นิสัยของคนเลือดกรุ๊ป  AB   มี อารมณ์อ่อนไหว คิดมาก เป็นคนมีใจเมตตา เห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่น เป็นคนมีใจเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รักใครรักสุดขั้วหัวใจเกลียดใครเกลียดเข้ากระดูกดำ

คู่รักจากหมู่โลหิตของคนเลือดกรุ๊ป  AB

ชาย

หญิง

ผลลัพธ์

AB

AB

มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ควรระงับจิตใจบ้าง

AB

O

ชีวิตสมรสประสบความสำเร็จแน่ แต่หญิงต้องเข้มแข็ง

AB

B

เมื่อรักหอมหวานยิ่ง  เมื่อแต่งงานแล้วมักมีปัญหาตามมา

AB

A

เป็นคู่ที่เหมาะสม ชายมองการณ์ไกล หญิงเป็นแม่บ้านที่ดี

A

AB

ถ้ารักกันจริงจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของกันและกันได้

B

AB

หนุ่มจะต้องจีบสาวในระยะแรก แต่เมื่อตกลงใจกันได้แล้ว  สาวจะคล้อยตามทุกอย่าง

O

AB

ถ้าอยากให้ชีวิตรักมีความสุข  ควรปรับอารมณ์ให้เย็นลง

เรียบเรียงจาก  “กรุ๊ปเลือด  อ่านคน (บอกรัก