ประวัติคนทำเว็บ

 

ชื่อ – นามสกุล

 

สุประวีณ์  วรทัต  (Suprawee  Worathat)

ชื่อเล่น

ใหม่  (Mai)

 

สถานภาพ

 

  

 

È

 

 

 

การศึกษา

ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)

 

มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) โรงเรียนศึกษานารี

 

ปวช. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

 

ปริญญาตรี  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

การทำงาน

 

นักพัสดุ 6 ส่วนบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สิน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

ความสนใจ

 

ชอบคอมพิวเตอร์ กับ Internet มาก แต่ยังเอาดีเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้จนบัดนี้

 

เว็บกวีพันธุ์ไพร

 

ตั้งใจนำเสนอเรื่องของพันธุ์ไม้ในวรรคดีไทย กับบทกวีที่แสนไพเราะเกี่ยวกับพันธุ์ไม้แต่ละชนิด และประโยชน์ที่ใช้เป็นยาสมุนไพร

 

Home    Next