อาหารพื้นบ้านภาคกลาง

  กับข้าวพื้นบ้านของคนภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งรวมสำรับอาหารอันหลากหลาย
ประกอบขึ้น ด้วยวิธีการปรุงหลายแบบ เช่น แกง ต้ม ผัด ทอด และมักใช้กะทิใส่อาหาร
ประเภทแกงเผ็ดทุกชนิด เช่น แกงเขียวหวาน นอกจากนี้มีแกงส้ม แกงเลียง แกงป่า แกงจืด
 

....................... ................

.............................แกงเขียวหวาน................................แกงส้ม

........................ ................

..............แกงเลียง.............................แกงป่า........................................แกงจืด

 
  อาหารพื้นบ้านภาคกลางที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมไปทั่วโลกคือ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง
ที่ประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรหลายชนิด และประกอบขึ้นจากพืชผักที่หาได้ในท้องถิ่นทั่วไป
ล้วนแต่มีสรรพคุณเป็นยา มีประโยชน์ต่ิอร่างกายทั้งสิ้น
 

................ ........

.............................ผัดไทย............................................ต้มยำกุ้ง