ผลงานการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
  หัตถกรรมพื้นบ้านของไทยมีมากมายหลายประเภท เช่น เครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าและการเย็บปัก
ถักร้อย การแกะสลัก หัตถกรรมโลหะ เครื่องจักสาน ภาพเขียน การปั้น การทำเครื่องกระดาษ
 

.. .............. ..............

....................... .............. ..............