การใช้ทศวรรษและศตวรรษ

   

การใช้ทศวรรษและศตวรรษ

 

  เราสามารถพบเห็นการใช้คำว่า ทศวรรษและศตวรรษ ในแบบพุทธศักราชและคริสต์ศักราช
ได้จากสื่อทั่วไป เช่น รายงานข่าว หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ บทความ สารคดี นวนิยาย ป้ายโฆษณา