หน้าแรก

รู้จักไวรัส

โรคจากไวรัส

การดูแลสุขภาพ

ผู้จัดทำ

 

โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

   

ไข้หวัดใหญ่

ไข้ทรพิษ

   

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

โรคอีสุกอีใส

   

ไข้หวัดนก

โรคหัด

   

โรคซาร์

โรคหัดเยอรมัน

   

โรคชิคุนกุนยา

งูสวัด

   

ไข้เลือดออก

โรคเริม

   

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคมือเท้าปาก

ไข้สมองอักเสบJE

โรคตาแดง

   

โรคตับอักเสบ

โรคเอดส์

   

โรคไข้เหลือง

มะเร็งปากมดลูก