ยาลดอาการวิตกกังวล

อาการวิตกกังวลโดยทั่วไป
แบ่งเป็น 2 พวกคือ
1.Anxiety states
 • ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เช่น กระวนกระวายใจ หวาดหวั่น เครียด หงุดหงิดง่าย เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
 • ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปรกติ เช่น กล้ามเนื้อเกร็ง ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออก แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ
 • ระมัดระวังตัวมากเกินไป เกิดอารมณ์เศร้าบ่อยครั้ง

 

2.Phobic disorders

ความกลัวที่ปราศจากเหตุผลอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นไม่ได้สัดส่วนกับเรื่องราวที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งทำให้ผู้นั้นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงจากวัตถุที่ทำให้เกิดความกลัว เช่น ความกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวหรือเดินทางไปในที่สาธารณะ กลัวที่สูง ฯลฯ

การแบ่งกลุ่มยา

แบ่งตามการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสูตรโครงสร้างทางเคมี

 1. Benzodiazepines (BZ)
 2. Non-benzodiazepines ได้แก่
  • barbiturate : Phenobarbital
  • carbamates : meprobamate
  • B-blocker : propranolol
  • a2-agonist : clonidine
  • antidepressants และ antipsychotics
  • 5-HT1 agonist : buspirone
  • อื่น ๆ เช่น antihistamine , alcohol เป็นต้น

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท