กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

IDevice Icon คำถามน่าคิด

ก่อนเรียนรู้เรื่องราวต่อไป มีคำถามที่น่าสงสัย นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่า

1. พืชแสงมาสร้างอาหารได้อย่างไร

2. อาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไร

3. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพืชสร้างอาหารจากแสง และสารสีเขียว

4. พืชนำอาหารที่สร้างมาเก็บไว้เรา ทราบว่าพืชใช้ส่วนที่มีสีเขียวในการสังเคราะห์แสงหรือไม่นักเรียนต้องพิสูจน์ว่าใบสีเขียวมีการสารอาหาร (แป้ง) อยู่หรือไม่ โดยการสกัดคลอโรฟิลล์ออกแล้วนำไปทดสอบหาแป้ง หากพบก็สามารถสรุปได้ว่า ส่วนสีเขียวของพืชมีการสร้างอาหาร

(นักเรียนลองทำการทดลองตามที่ระบุไว้ในแบบฝึกทักษะ และพัฒนาความรู้ เพื่อให้เกิดความข้าใจมากขึ้น)

พืชหลายชนิดที่มีใบด่างซึ่งมักมีสีขาวหรือสีเหลือง ในส่วนนั้นไม่มีคลอโรพลาสตจึงไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แท้ที่จริงแล้ว ใบสีขาวจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงแต่สีเหลือง หรือสีอื่น ยังคงสามารถสังเคราะห์แสงได้ แต่จะมีการสังเคราะห์น้อยกว่าพืชสีเขียว

(นักเรียนจะได้รายละเอียดของความรู้นี้เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยการสังเคราะห์แสง)

img14_6

พืชต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งมีคลอโรฟิลด์ดึงพลังงานแสงมาใช้ ทำให้น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกัน มีแร่ธาตุเป็นตัวกระตุ้น เกิดน้ำตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจน ซึ่งสามารถเขียนแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นด้วยสมการเคมีที่เรียกว่า สมการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนี้

img17_6
นักเรียนศึกษาข้อความข้างบนแล้วลองไปทดสอบความรู้เรื่องนี้ดูนะคะ
(หน้าถัดไป)