โครงสร้างที่พืชใช้ในการสร้างอาหาร

img6_6

เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์คือพืชมีเม็ดสีเขียวภายในเซลล์ดังนั้นเราจึงมองเห็นพืชเป็นสีเขียว

พืชใช้สารสีเขียวนี้ในการทำหน้าที่สร้างอาหารใบพืชเป็นโครงสร้างมีการสังเคราะห์แสงมากที่สุด

นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ ว่าพืชใช้โครงสร้างส่วนใดในการสร้างอาหาร

ภาพที่ปรากฏต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลัก


ภาพแสดงภายในเซลล์พืชมีคลอโรพลาสต์

จากภาพจะพบว่าพืชมีเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์มากมายภาย

ในเซลล์จะมีเม็ดสีเขียงที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์ ภายในมีสารสีเขียว เรียกคลอโรฟิลล์

โครงสร้างของใบพืชกับการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร

ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืชนักเรียนควรรู้จักโครงสร้างภายในใบพืชเสียก่อน

จงศึกษาภาพของใบพืชที่ตัดตามขวางข้างล่างนี้


หากเราพิจารณาเนื้อเยื่อใบพืชตัดตามขวางจะพบว่าส่วนด้านบนของใบเซลล์

จะอยู่กันหนาแน่นมีเม็ดคลอโรพลาสต์มากจึงทำให้เรามองเห็นใบพืชด้านบนมีสีเข้ม

กว่าหลังใบ นอกจากนี้ด้านบนใบจะเป็นมันวาวกว่าด้านล่างใบเนื่องจากมีชั้นเคลือบผิวหนากว่า

(นักเรียนลองใช้แว่นขยายส่องดู)

นักเรียนศึกษาข้อความข้างบนแล้วลองไปทดสอบความรู้เรื่องนี้ดูนะคะ
(หน้าถัดไป)