ความสำคัญระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต เปรียบเสมือนระบบขนส่งในร่างกาย โดยการส่งสารอาหาร ก๊าซออกซิเจน น้ำ และสิ่งมีประโยชน์อื่น ๆ ไปให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่งกาย แล้วนำของเสียจากเซลล์ไปยังส่วนที่มีหน้าที่ขับออกจากร่างกาย