การดูแลด้านจิตใจ

IDevice Icon การดูแลด้านจิตใจ

  • ควรให้ผู้ปกครองอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กป่วย ขณะที่เด็กได้รับการทำกิจกรรมการรักษาพยาบาล
  • แนะนำให้ผู้ปกครองช่วยปลอบโยนให้กำลังใจเด็ก
    เพื่อช่วยให้เด็ก ลดความกลัว ความวิตกกังวล หรือ ความเจ็บปวด
  • แนะนำให้ผู้ปกครองนำของเล่นมาให้เด็กและเล่นกับเด็ก

IDevice Icon
Show  Image
 
Show  Image
 
Show  Image
 
Show  Image