การเช็ดตัวลดไข้

img282_6
IDevice Icon

 • การป้องกันการชักจากไข้สูง (febrile convulsion) และให้ได้รับความสุขสบายจากการมีไข้ ดังนี้
  • วัดอุณหภูมิอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง
  • ลดไข้ โดย เช็คตัวลดไข้ ให้ยาลดไข้ ไม่สวมเสื้อผ้าหนา หรือห่มผ้าหนา
   จัดสิ่งแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี ดูแลให้พักผ่อนมากๆ กระตุ้นให้ดื่มน้ำบ่อยๆ
  • สังเกตอาการชักจากไข้สูง
   ถ้าเกิดขึ้นดูแลไม่ให้ผู้ป่วยเด็กได้รับอันตรายจากการชัก เช่น
   เสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ อุบัติเหตุ การกัดลิ้น


IDevice Icon การเช็ดตัวลดไข้
 • วิธีการเช็ดตัวลดไข้ดังนี้
  • 1. ถอดเสื้อผ้าเด็กออกและใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมไว้ 
  • 2. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดบริเวณหน้า แขน ขา 
  • 3. วางผ้าพักบริเวณหน้าผาก ซอกคอ และข้อพับต่างๆ เช่น
       ข้อพับแขน รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับใต้เข่า
       เพราะเป็นที่มีหลอดเลือดมากและศูนย์รวมความร้อน
  • 4. ใช้ผ้าชุบน้ำลูบบริเวณหน้าอกและด้านหลัง 
  • 5. เปลี่ยนผ้าชุบน้ำบ่อยๆ ขณะเช็ดตัว 
  • 6. พูดคุยกับเด็กขณะเช็ดตัวให้เด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและให้ความร่วมมือ 
  • 7. สังเกตอาการทั่วไป ถ้าเด็กมีอาการหนาวสั่น ให้หยุดทำทันที และ
       เช็ดตัวด้วยผ้าแห้งซ้ำๆ จนเด็กไม่มีอาการหนาวสั่น
  • 8. เมื่อเสร็จแล้ว ควรเช็ดตัวให้แห้ง สวมเสื้อผ้าที่ไม่หนาและใส่สบาย
 • เช็ดตัวนานประมาณ 15 – 20 นาที