การให้ออกซิเจนทางสายยาง

IDevice Icon อุปกรณ์การให้ออกซิเจนที่นิยมให้ในเด็ก

img160_6
 1. สายยางให้ออกซิเจน (Nasal cannula)
  เป็นวิธที่ีง่ายและสะดวก ลักษณะเป็นท่อพลาสติกเล็กๆ
  การใช้จะวางให้ท่อตรงจมูกทั้ง 2 ข้าง และวางปลายโค้งไปตามโพรงจมูกและชี้ไปด้านหลังของจมูก
  ทารกอาจใช้สายยางขนาดเล็กๆ ตัดเป็นรูเล็กๆ ให้ตรงกับช่องจมูกของทารก และปิดปลายสายด้วยพลาสเตอร์

  • การให้ออกซิเจนประมาณ 1 - 6 ลิตรต่อนาที
  • ไม่ควรเปิดมากกว่า 6 ลิตรต่อนาที อาจทำให้เยื่อจมูกแห้งและระคายเคือง 
  • ออกซิเจนที่ให้ควรผ่านความชื้น (Humidifier)
  • ควรสังเกตผิวหนังบริเวณที่สายกดทับหรือติดพลาสเตอร์  อาจมีการระคายเคือง
img161_6

2. ฝาครอบจมูกให้ออกซิเจน (Simple mask)
เป็นอุปกรณ์การให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าสายยางให้ออกซิเจน โดยให้ในช่วงสั้นๆ
ที่ด้านข้างของฝาครอบจะมีรูเปิด เพื่อระบายลมหายใจออกและเป็นทางให้อากาศจากภายนอกมาผสม
 • จะเลือกขนาดของฝาครอบให้เหมาะสมกับใบหน้า และครอบจมูกและปากพอดี
 • การให้ออกซิเจนอย่างน้อย 5 ลิตรต่อนาที เพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจออก
 • ออกซิเจนที่ให้ควรผ่านความชื้น (Humidifier)
 • ควรสังเกตผิวหนังบริเวณที่ฝาครอบจมูกและสายกดทับ อาจมีการระคายเคือง

img162_6

3. ฝาครอบจมูกให้ออกซิเจนพร้อมถุงเก็บออกซิเจน (Mask with reservoir bag)
เป็นอุปกรณ์ประกอบด้วยฝาครอบและถุงเก็บออกซิเจน (Reservoir bag)
มี 2 ลักษณะคือ

 • ฝาครอบจมูกให้ออกซิเจนที่ต่อตรงกับถุงเก็บออกซิเจนโดยไม่มีลิ้นกั้น (One-way valve)
  ทำให้ลมหายใจออกบางส่วนจะออกมาปนกับอากาศภายในถุงเก็บออกซิเจน
  และลมหายใจออกบางส่วน อาจจะอาจจะระบายออกทางรูด้านข้างของฝาครอบ
  • การให้ออกซิเจนอย่างน้อย 7 ลิตรต่อนาที เพื่อทำให้ถุงเก็บออกซิเจนโป่งพองอยู่ตลอดเวลา
   โดยทั่วไปให้ออกซิเจนประมาณ 8 - 10 ลิตรต่อนาที


img163_6
 • ฝาครอบจมูกให้ออกซิเจนที่ต่อตรงกับถุงเก็บออกซิเจนที่มีลิ้นกั้น (One-way valve)
  เพื่อไม่ให้ลมหายใจออกเข้ามาปนกับอากาศในถุง
  โดยลมหายใจออกจะออกทางรูด้านข้างของฝาครอบจมูก
  ซึ่งมีลิ้นกั้นอยู่ และจะไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาในถุงเช่นเดียวกัน
  • การให้ออกซิเจนอย่างน้อย 7 ลิตรต่อนาที
img164_6

4. กล่องออกซิเจน (Oxygen hood, Oxygen box)
เป็นกล่องพลาสติกใสที่ใช้ครอบศีรษะและคอของเด็ก
สามารถให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นและความชื้นสูง

 • ให้ออกซิเจนที่มีอัตราการไหลอย่างน้อย 4 ลิตรต่อนาที
  เพื่อป้องกันการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์
  โดยทั่วไปให้ออกซิเจนประมาณ 8 - 10 ลิตรต่อนาที
IDevice Icon ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้รับ

IDevice Icon การให้ทางสายยางให้ออกซิเจน

ให้ออกซิเจน1 ลิตรต่อนาที จะให้ความเข้มข้นออกซิเจนประมาณ 24 %
2 ลิตรต่อนาที ได้ 28 %
3 ลิตรต่อนาที ได้ 32 %
4 ลิตรต่อนาที ได้ 36 %
5 ลิตรต่อนาทีไ ด้ 40 %
6 ลิตรต่อนาที ได้ 44 %

IDevice Icon การให้ทางฝาครอบจมูกให้ออกซิเจน
ให้ออกซิเจน 5-6 ลิตรต่อนาที จะให้ความเข้มข้นออกซิเจนประมาณ 40-50 %
6-7 ลิตรต่อนาที ได้ 50-60 %
7-8 ลิตรต่อนาที  ได้ 60 %


IDevice Icon การให้ทางฝาครอบจมูกให้ออกซิเจนพร้อมถุงเก็บออกซิเจน
ให้ออกซิเจน 6 ลิตรต่อนาทีจะให้ความเข้มข้นออกซิเจนประมาณ 60 %
7 ลิตรต่อนาที ได้ 70 %
8 ลิตรต่อนาที ได้ 80 %
9-10 ลิตรต่อนาที ได้ 90 %

IDevice Icon การให้การให้ออกซิเจนโดยกล่องครอบออกซิเจน
ให้ออกซิเจนออก 100 % ด้วยอัตรา 5 – 8 ลิตรต่อนาที
จะให้ความเข้มข้นออกซิเจนประมาณ 30 - 70 %