การประเมินการหายใจ

IDevice Icon การซักประวัติ
 1. การซักประวัติทั่วไป ได้แก่
  • อาการสำคัญที่นำมาพบแพทย์
  • ระยะเวลาที่มีอาการ
  • ลักษณะการดำเนินของโรค และอาการอื่นๆ ร่วมด้วย
  • ประวัติการรักษาก่อนมาโรงพยาบาล
   ประวัติครอบครัว เช่น ภูมิแพ้ วัณโรค
   ประวัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ภายในบ้าน
   ประวัติการเลี้ยงดู
   ประวัติการเจริญเติบโต


IDevice Icon
2. การซักประวัติอาการที่สำคัญ ได้แก่
 • อาการไอ โดยซักถามเกี่ยวกับ
  • ระยะเวลาการไอ ความถี่ ความรุนแรง
  • ช่วงเวลาการไอ เช่น ไอมากตอนกลางคืน ไอเมื่ออากาศเย็นๆ
  • ลักษณะการไอ เช่น ไอแห้งๆ ไอมีเสมหะ ไอเสียงก้อง
  • อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รับประทานอาหารแล้วไอ ดูดนมแล้วไอสำลัก
 • ลักษณะัของเสมหะ สี กลิ่น ปริมาณ
 • หายใจลำบาก หอบ เหนื่อย โดยซักถามเกี่ยวกับ
  • ลักษณะของการเกิดอาการ เช่น เกิดทันที ค่อยเป็นค่อยไป
  • ช่วงเวลาที่เกิด เช่น กลางคืน กลางวัน เมื่อจัดนอนตะแคงบางท่านอน
  • ระยะเวลาที่เกิดอาการ ความถี่ และความรุนแรง
  • การตอบสนองต่อการรักษา เช่น อาการดีขึ้นภายหลังพ่นยาขยายหลอดลม
  อาการเขียว โดยซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาของกการเกิด ความรุนแรงของอาการ

img250_6
การตรวจร่างกาย
IDevice Icon การดู
 • ลักษณะการหายใจ มีหายใจหน้าอกบุ๋มหรือชายโครงบุ๋มหรือไม่
 • การนับอัตราการหายใจ
  ควรนับนานอย่างน้อย 30 - 60 วินาที
  ไม่ควรนับขณะที่เด็กออกกำลังหรือขณะร้อง
  อัตราการหายใจอาจพิ่มขึ้นเมื่อเด็กมีไข้ ร้องไห้ ออกกำลังกาย
  ปกติเด็กจะหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่และเด็กเล็กจะหายใจเร็วกว่าเด็กโต
 • การดูเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง
  ทรวงอกปกติจะขยายออกเมื่อหายใจเข้าและแฟบลงเมื่อหายใจออก
IDevice Icon การคลำ

 

 • เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวและการทำงานของระบบหายใจ  การคลำในระบบหายใจที่สำคัญคือ
  • การคลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ คอ และ Supraclavicular ทั้งสองข้าง
  • การคลำหลอดลมว่าอยู่ตรงกลางหรือไม่
  • การคลำทรวงอก เพื่อดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก
  • การกดเจ็บบริเวณกระดูกซี่โครง กล้ามเนื้อ

IDevice Icon การเคาะ
 • โดยปกติปอดจะมีอากาศอยู่ในถุงลม เมื่อเคาะจะได้ยินเสียงโปร่ง (Resonance)
 • แต่ถ้ามีนำ้ในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือเคาะได้เสียงแน่นทึบ เรียกว่า Dull
 • แต่ถ้ามีอากาศค้างอยู่ในปอดมากผิดปกติ จะเคาะได้เสียงโปร่งกว่าปกติ  เรียกว่า Hyperresonance หรือ Tympany

IDevice Icon การฟัง

 

 • การฟังด้วยเครื่องมือ Stethoscope
  • ไม่ควรฟังผ่านเสื้อผ้า เพราะเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงผิดปกติ
  • ใช้หูฟังด้าน Diaphragm
  • ควรฟังทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านนซ้ายและด้านขวา และเปรียบเทียบกัน
  • ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆ และฟังทั้งขณะหายใจเข้าและหายใจออก

img251_6
เสียงหายใจผิดปกติ
 1. Stridor เป็นเสียงที่เกิดจากลมหายใจที่ผ่านท่อทางเดินหายใจขนาดใหญ่ที่แคบ
  เช่น การบวมของกล่องเสียง หรือ หลอดลมใหญ่
 2. Rhonchi เป็นเสียงหายใจผิดปกติที่เกิดจากกการตีบแคบของหลอดลม หรือ หลอดลมฝอย
  อาจเกิดจากหลอดลมหดเกร็ง เยื่อบุหลอดลมบวมหรือ มีเสมหะในหลอดลม
 3. Crepitation หรือ Rales เป็นเสียงที่เกิดจากการมีสารน้ำในท่อหลอดลม
  เสียงคล้ายการขยี้เส้นผม
 4. Wheeze เป็นเสียงที่เกิดจากการตีบแคบของหลอดลมขนาดเล็ก
IDevice Icon การติดตามผลการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
 1. การตรวจเลือด ได้แก่
  • การตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือด
  • การตรวจจำนวนและลักษณะเม็ดเลือดขาว
 2. การวิเคราะห์ก๊าซในเลือแดง เพื่อประเมิน
  • ภาวะออกซิเจนในเลือด
  • ภาวะกรด-ด่างของร่างกาย
 3. การตรวจเสมหะ เพื่อตรวจหาเชื้อสาเหตุ
 4. ภาพรังสีทรวงอก
 5. การวัดค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation)
  โดยใช้ Pulse oximetry
 6. การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)
 7. การส่องกล้อง (Bronchoscopy)

IDevice Icon Oxygen saturation
Show pulse-oximetry Image
pulse-oximetry
Show pulse-oximetry Image
pulse-oximetry
Show Image
 
Show Image