การหายใจของเด็ก

IDevice Icon การหายใจปกติของเด็ก
เด็กจะมีอัตราการหายใจปกติแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ
โดย เด็กเล็กจะหายใจประมาณ 20 – 30 ครั้งต่อนาที
เด็กโตหรือผู้ใหญ่จะหายใจประมาณ 12 – 16 ครั้งต่อนาที

IDevice Icon การหายใจผิดปกติ

อาการหายใจลำบาก คือ ภาวะที่ร่างกายต้องใช้แรงในการหายใจมากขึ้น
โดยมีการใช้กล้ามเนื้ออื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ทรวงอกขยายออก
และเพิ่มปริมาตรของอากาศที่ไหลเข้าสู่ปอด
IDevice Icon หายใจหน้าอกบุ๋ม
No Images Loaded

การหายใจหน้าอกบุ๋ม ( Sternal retraction )
เมื่อเด็กหายใจ บริเวณกระดูกหน้าอกมีลักษณะบุ๋ม
เด็กเล็กๆ ที่ผนังทรวงอกบางจะเห็นอาการบุ๋มชัดเจน
เช่น การหายใจเข้าจะมีการหดตัวของกะบังลมมากขึ้น
ทำให้เห็นลักษณะหน้าอกบุ๋ม

การหายใจซี่โครงบุ๋ม ( Subcostal retraction )
เมื่อกล้ามเนื้อกะบังลมหหดตัวมากขึ้น ทำให้ขณะหายใจเข้า
ความดันในปอดเป็นลบมากขึ้น ชายโครงถูกดึงเข้าหาตัวอย่างแรง
ทำให้เห็นชายโครงบุ๋ม


การหายใจเร็ว
คือ ภาวะที่เด็กมีอัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ
เมื่อเด็กมีอัตราการหายใจ ดังนี้
เด็กต่ำกว่า 2 เดือน หายใจมากกว่า 60 ครั้ง ต่อ นาที
เด็กอายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี หายใจมากกว่า 50 ครั้ง ต่อ นาที
เด็กอายุ 1 ถึง 5 ปี หายใจมากกว่า 40 ครั้ง ต่อ นาที