การแก้ไขข้อมูล

ในการป้อนข้อมูลลงในเซลล์ของตารางทำงาน ถ้าเกิดมีการพิมพ์ผิด เราสามารถแก้ไข
ข้อมูลที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้องได้ง่าย การแก้ไขข้อมูลมี 2 กรณี คือ

1. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลขณะกำลังป้อนข้อมูลและยังไม่ได้กดแป้น Enter ทำได้โดยการเลื่อน
ตัวชี้ไปที่อักขระที่ผิดแล้วกดแป้น Backspace แต่ต้องถัาการ ยกเลิกการพิมพ์ทั้งหมดให้คลิกที่
เครื่องหมายผิดที่แถบสูตร หรือกดแป้น ESC ก็ได้


 

2. การแก้ไขข้อมูลที่มีการกด Enter ไปแล้ว สามารถทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดได้ สองวิธีบนตาราง
คือ แก้ไขข้อมูลบนแถบสูตร หรือแก้ไขข้อมูลในเซลโดยตรงทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1

1) คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

2) พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการใหม่

3) กดแป้น Enter 

วิธีที่ 2

1) คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

2) ใช้เมาส์คลิกที่จุดที่ต้องการแก้ไขหรือกดแป้น F2 แล้ว กดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไข

3) ทำการแก้ไขข้อมูล

4) กดแป้น Enter